Pozitif Teknoloji Nedir? Dijital Refah Ne Anlama Gelir ve Nasıl Sağlanır?

Pozitif Teknoloji terimi; dijital teknolojilerin giderek çoğalması ve hayatımızın her alanında bu yeni teknolojilere maruz kalmamız ile literatüre girdi. Dijital refahta bu doğrultuda hayatımıza eşlik eden bir diğer nüans oldu.

Pozitif Teknoloji aslında, popülaritesi son yıllarda giderek artan dijital teknolojileri ve bu teknolojik araçları kendi yararımıza nasıl kullanabiliriz sorusunun cevabına odaklanır.

Bu makale pozitif bilgi işlem, sosyal/kişilerarası teknolojiler ve Pozitif psikoloji üzerine odaklanmaktadır. Hayatlarımızı nasıl iyileştirebileceğini görmek için her birini kısaca tartışalım.

Pozitif teknolojinin faydaları nelerdir? O nasıl çalışır? İşte bazı örnekler. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantılara göz atın. Ayrıca, dijital refah hakkındaki diğer makalelerimize de göz atmayı unutmayın.

Pozitif Teknoloji ve Pozitif Psikoloji İlişkisi

Teknolojik ilerleme çağında, pozitif teknoloji ve pozitif psikolojinin birleşimi gerekli bir adımdır. Mutluluğu teşvik etmek için pozitif psikoloji harekete geçmeli ve diğer disiplinlerin araştırma ufuklarını tanımlamaya yardımcı olmalıdır.

Pozitif psikoloji, beyin-makine ara yüzlerinin tasarımını etkileme potansiyeline sahiptir ve diğer bilişsel geliştirme biçimleri deneyimlerimizi yeniden tanımlayabilir.

Pozitif teknoloji ve pozitif psikoloji, potansiyellerini gerçekleştirmek için bu tür prosedürlerin yaygınlaşmasını beklememelidir. Kökleri bilimsel araştırma ve felsefeye dayanan bir alan olmasına rağmen, yeni teknolojilerin etkileri hakkında çok fazla tartışma var. Ancak bir şey açık: Yeni teknolojiler tasarlarken insan deneyimlerinin kalitesini göz önünde bulundurmalıyız.

Pozitif psikoloji, gelişen ve optimal insan işleyişine odaklanan yeni bir disiplindir. Geleneksel psikolojiden farklı olarak, bir hastalık modelinden yola çıkmaz ve bunun yerine bireylerin ve toplulukların gelişmesini sağlayan faktörlere odaklanır. Sonuç olarak; teknolojik yeniliğin etkisi, insanlar ve topluluklar için yaşam kalitesini iyileştirmektir.

Medya teknolojileri insanların yaşam biçimini değiştiriyor. Daha önce, zihinsel hastalıkları iyileştirmeye odaklandılar. Bununla birlikte, pozitif psikoloji bu odağı mutluluğu teşvik etmeye değiştirdi. Abraham Maslow, Carl Rogers ve Rollo May, hümanist hareketin öncüleriydi. Bu üç felsefeci, mutluluğun tedaviden çok faydasını vurguladı.

Günümüzde pozitif psikoloji, medya tüketim kalıpları, teknolojik müdahaleler, etkileşim tasarımı, içerik oluşturma ve ürün geliştirme dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetleri bilgilendirmek için kullanılmaktadır.

Dört temel pozitif teknoloji türü vardır. Bazıları tamamen bilgi amaçlıdır, diğerleri ise insan etkileşimini teknoloji ile birleştirir. Bu makaleler gibi bilgilendirici pozitif teknolojiler, genel halka olumlu sonuçlar hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, refah ve olumlu deneyimler hakkında bilgi için bir kanal görevi görürler.

Bu nedenle, pozitif teknoloji ve pozitif psikoloji mükemmel bir uyum sağlar. Hem pozitif teknoloji hem de pozitif psikoloji için gelecek parlak. Bu iki çalışma alanı iç içedir.

Pozitif  Teknoloji ve Pozitif Bilgi İşlem 

Pozitif teknolojide; mutluluğa, zihinsel zenginliğe ve insan gelişimine yönelik son hareket, pozitif bilgi işlem tarafından benimsenmiştir. Bu hareketin temel bileşenlerine kısaca bakalım: bilgelik. Çocuklar teknolojiyi mutluluklarını ve esenliklerini artırmalarına yardımcı olacak şekillerde kullanır.

Pozitif bilgi işlem, çocukların yeni beceriler geliştirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmeye de yardımcı oluyor. Pozitif teknolojilerin bunu yapmamıza yardımcı olabileceği bazı yollar var. 

Pozitif hesaplamanın önemli bir parçası, bu ilkelerin aktif entegrasyonudur. Bunun bir örneği, akışı destekleyen bir kelime işlemci veya empatiyi teşvik eden bir sosyal ağ olabilir. Bu ilkelerin aktif entegrasyonuna ek olarak; esenliği, farkındalığı ve empatiyi geliştirmeye adanmış teknolojiler de vardır.

Pozitif bilgi işlem, üç temel psikolojik ihtiyacı tanımlayan kendi kaderini tayin teorisi ilkeleri etrafında inşa edilmiştir: özerklik, yeterlilik ve ilgililik. Bu psikolojik ihtiyaçlar, insanın gelişmesi için gereklidir.

Üçüncü dalga HCI, insanların teknolojiyi nasıl kullandığını belirlemede değerlerin, kültürün ve deneyimin rolünü araştırdı. Bir araştırma çalışması, teknolojinin zihni, bedeni ve ruhu geliştiren bir uygulama olan meditasyonu nasıl destekleyebileceğini inceledi.

Bu yaklaşım, pozitif hesaplamanın ardındaki felsefeyle tutarlıdır ve birkaç pratik anlamı vardır. Aslında pozitif hesaplama, gelecekteki araştırmalar için en umut verici alanlardan biridir. Akıllıca kullanıldığında, pozitif teknolojiler dünyayı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

İnsan-bilgisayar etkileşimi alanı, pozitif bilgi işlem ve teknoloji kavramını benimsemiştir. Bu yaklaşım, bilimsel ilkeleri yeni BİT tabanlı rehabilitasyon stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına uygular. Çalışmanın yazarları, nörorehabilitasyonun dört temel yönüne atıfta bulunuyor: motor-bilişsel eğitim, kanıta dayalı sinirbilim ilkeleri ve güçlendirme teknikleri.

Sanal gerçeklik, nörorehabilitasyon programları için özellikle etkili bir eğitim ortamıdır ve dört yönü de sürükleyici bir ortama entegre etme fırsatları sunar.

Pozitif Teknoloji ve Dijital Refah İlişkisi

İnsan yaşamının son zamanlardaki pandemi maliyetleri, insan varlığının kırılganlığını gün ışığına çıkardı ve birçok insanı hayatlarının amacını yeniden değerlendirmeye sevk etti. Teknoloji, insanları daha anlamlı arayışlar aramaya teşvik etmenin yanı sıra, bir güçlendirme platformu, kaynağı ve müdahalesi olarak da işlev gördü.

Pozitif teknoloji araştırmaları, teknolojinin bu olumlu etkilerinden yararlanmak için çok önemlidir. Fakat bu araçları kendi yaşamlarımızı iyileştirmek için nasıl kullanabiliriz?

Konsept, pozitif teknolojileri tasarlamak ve uygulamak için genel stratejileri tanımlamak için kullanışlıdır. Terapötik hedefleri belirlemek için de yararlıdır. Belirsiz tanımı, birçok farklı teknoloji türünü tanımlamak için kullanılmasına izin verir. Bu tür teknolojilerin tümü olumlu psikolojik temelli değildir, ancak olumlu değişimi destekleyenlere genellikle pozitif teknolojiler denir.

Yazımızın bu kısmında, pozitif teknolojiler geliştirmek için kullanılabilecek üç yaklaşımı özetleyeceğiz.

Yöntemlerinden bağımsız olarak, pozitif teknoloji tasarımı, çeşitli alanlardan en iyi bilgiden yararlanan çok disiplinli bir yaklaşım olarak tanımlanmıştır. Spesifik olarak; kolektif görev, sosyal ve psikolojik bilimlerden elde edilen bilgileri, olumlu sonuçlara ulaşmak için pratik çözümlere dönüştürmektir.

Mevcut kavramsallaştırma, insanları değişim yoluyla desteklemek için potansiyel müdahalelerin sistematik olarak tanımlanması için bir çerçeve olarak hareket ederek bu çalışmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Değişimi kavramsallaştırması, ilgili güçleri, olası müdahaleleri ve insanları yaşamlarında desteklemek için teknolojinin müdahale edebileceği yolları gösteren kavramsal bir modele dayanmaktadır. Ancak bu model, psikolojik kuramın kapsamlı bir analizi değildir.

Sosyal/Kişilerarası Teknolojiler

Sosyal/kişilerarası teknolojiler birbirimizle iletişim kurma şeklimizi değiştiriyor. İnsanlar çevrimiçi ortamda daha fazla zaman harcıyor ve her zamankinden daha fazla iletişim kuruyor. Düşüncelerini ve davranışlarını koordine etmek için bu platformları kullanırlar.

Bu teknolojilerin olumlu ve olumsuz yönleri aşağıda tartışılmaktadır. Bu kısımda çeşitli sosyal/kişilerarası teknolojilerin iletişim biçimimizi nasıl değiştirdiğini inceliyor olacağız. İlişkilerinizi geliştirmenin bazı yollarını arıyorsanız, sosyal/kişiler arası teknolojiyi kullanmayı deneyebilirsiniz.

Teknoloji kullanımının artması yüz yüze iletişim kurmayı zorlaştırdı. İnsanlar, durumumuzu, duygulanımı ve ilişki rollerimizi ifade etmemize yardımcı olan fiziksel görünüm, ses tonu, yüz ifadesi ve bakışla ilişkili sözel olmayan ipuçlarını deneyimleyemediğinden, bu olumsuz bir etkidir.

Ancak teknoloji aynı zamanda birçok yönden faydalı olabilir. Bu teknolojiler, başkalarıyla onlarsız yapamayacağımız şekillerde etkileşim kurmamıza yardımcı olabilir.

Bu platformlar tartışma fırsatlarıyla doludur. Kullanıcılar, sanal panellerde ve sohbet odalarında mesaj gönderebilir veya belirli konumlarda check-in yapabilir. Hatta sanal gruplar bile oluşturabilirler. Kullanıcılar ayrıca kişilerarası toplantıları ve grupları iptal edebilir.

Bu araçları sorumlu bir şekilde kullanarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin olumlu kimlikler ve ilişkiler kurmalarına yardımcı olabiliriz. Sosyal/kişiler arası teknolojinin etkileri henüz net olmasa da faydaları önemlidir.

Peki, sosyal/kişilerarası teknolojilerin kullanımını nasıl iyileştirebiliriz?

Sosyal medya kullanımı artıyor. Daha fazla insan sosyal medyayı kullanıyor ve bu da sosyal medyaya olan ihtiyacı daha da artırıyor. Bu platformları kullanmak için harcanan zamana ek olarak, sosyal beceriler ve kişilerarası iletişim giderek zorlaşıyor.

Teknoloji kişilerarası ilişkileri iyileştirebilse de, asla yüz yüze kişilerarası iletişimin yerini almamalıdır. Olumlu bir sosyal/kişilerarası teknolojinin anahtarı, insanların birbirleriyle dijital ve kişisel olarak bağlantı kurmasına izin vermesidir.

Pozitif Teknoloji ve İnternet Güvenliği

Pozitif teknoloji ve İnternet ilişkisinde internet teknolojileri; öğrenme, eğlence ve iletişim için paha biçilmez bir araç olsa da, ebeveynler çocuklarının interneti güvenli bir şekilde kullandığından emin olmalıdır.

Çocuklarınızı teknolojinin tehlikelerinden korumanın en iyi yolu, yalnızca yaşlarına uygun içeriği görmelerini sağlamak ve teknolojiye aşırı bağımlı hale gelmelerine izin vermemektir.

En popüler arama motorlarında güvenli arama özellikleri vardır ve hatta bazılarında çocuklara yönelik özel arama motorları bulunur. Cep telefonları için, ebeveynlerin çocuklarının ne görüntülediğini izlemelerine yardımcı olabilecek uygulamalar ve ebeveyn denetimleri de vardır. Ne yazık ki, her zaman sansür girişimlerini atlayacak bilgisayar korsanları vardır.

Bu duruma bir örnek vermek gerekirse; kamu görevine aday olan 19 yaşındaki bir genç, yakın zamanda internet güvenliği kurallarına uymanın önemini kötü bir deneyimle öğrenmiş oldu. Rakipleri onun müstehcen gönderilerini ve uyuşturuculara atıfta bulunduğunu keşfettiğinde göreve adaylığını kaybetti.

Siyasi kariyeri başladığı kadar hızlı bir şekilde battı. Daha da kötüsü, dikkatsiz internet alışkanlıkları kimlik hırsızlığına, fiziksel zarara ve dolandırıcılığa yol açabilir. Ve daha fazla insanın mobil cihazlar aracılığıyla internete erişmesiyle, güvenlik ve koruma ihtiyacı daha da artıyor.

Ebeveynler, çevrimiçi saldırganların kurbanı olmalarını önlemek için çocuklarının teknoloji kullanımını izlemelidir. Çocuklar teknoloji hakkında yetişkinlerden daha bilgili olabilir, ancak yine de en iyi seçimleri yapmak için muhakeme yeteneğinden yoksundurlar. Basit gezinme ve mesajlaşma uygulamaları genellikle güvenlidir, ancak yabancılarla sohbet etmek riskli olabilir.

Ebeveynler, çocuklarının teknoloji kullanımını izlemeli ve yetişkinlere uygun içerik barındıran sitelere ve uygulamalara erişimi sınırlandırmalıdır. Ebeveynler, içeriği kontrol etmek için bir tarayıcının nasıl kullanılacağının da farkında olmalıdır.

İnternet Güvenliği Kaynak Kılavuzunun kaynaklar bölümü, faydalı kaynaklara bağlantılar sağlar. Ayrıca alt konular ve bunların çocukların dijital yaşamları üzerindeki etkileri hakkında bilgiler içerir. Her bölüm kısa bir açıklama ve kaynağa bağlantı sağlar. Tanımlar, kaynakların kendilerine veya ilgili araştırma çalışmalarının özetlerine dayanmaktadır.

Kaynaklar, çocuklara İnternet güvenliğini öğretmek için yıl boyunca kullanılabilir. Bununla birlikte, ebeveynler ve eğitimciler, teknolojiyi kullanırken çocuklarının faaliyetlerini yine de dikkatle izlemelidir.

etiketlerETİKETLER

Sıradaki içerik:

Pozitif Teknoloji Nedir? Dijital Refah Ne Anlama Gelir ve Nasıl Sağlanır?