Mesnevi Nedir? Mesnevinin Özellikleri Nelerdir?

mesnevi nedir

Mesnevi kelimesi, Arapça ayrılık anlamına gelen ‘musanna’ kelimesinden türemiştir. Şair bu beyitlerde hikâye, karakterler, diyalog ve çevreden ayrı ayrı bahsedecektir. Mesnevi tarzı İslam şiirinde popülerdir. Romantik ve manevi amaçlar için kullanılır. İşte Mesnevi ayetlerinden bazı örnekler. Ayrıca diğer romantik şiir türlerinden nasıl farklı olduklarından da bahsedeceğiz.

Mesnevi, beyitler halinde yazılan manevi veya romantik bir şiirdir

Mesnevi, Rumi’nin Farsça yazılmış bir eseridir. Aslen Farsça yazılmış olan bu şiir, Eva de Vitray-Meyerovitch tarafından İngilizce’ye çevrilmiştir. Bu versiyonlar mükemmel olmasa da, oldukça doğrudur ve Mevlana’nın ruhu her versiyona hakimdir. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en popüler şairlerden biridir. Mesnevi birçok şekilde yorumlanabilir ve şiirin bazı versiyonları diğerlerinden biraz daha ezoteriktir.

Mesnevi; Allah’a Hamd ile başlar

Mesnevi, içeriği başlığıyla tanımlanan bir Farsça şiirdir: itikat, kutsal yasa, tasavvuf ve insanın dertlerine şifa. Bu kitap nesir ve nazım karışık bir tarzda yazılmıştır. Sonucu, Tanrı’nın bir övgüsünü içerir. Bilinen bir aslı olmamakla birlikte Mesnevi’nin, Mevlana ve Kur’an’ın eserleriyle pek çok benzerliği vardır.

Mesnevi, Kuran’dan alıntılar içerir.

Mesnevi, Kuran’dan alıntılar içeren el yazması olarak müslümanlar için bir hazinedir. Mesnevi beyitlerinde, İslam’ın güzelliğinin örnekleri olarak gösterilen Kuran’dan alıntılar vardır. Bu alıntıları genellikle insan doğası ve ahlakına odaklanan yorumlar izler. Bununla birlikte, bu yorumlar evrensel olarak kabul edilmemektedir.

Mesnevi, Aruz Ölçüsü ile yazılmıştır

Aruz Ölçüsü, her biri iki heceden oluşan dört satırdan oluşan bir şiirsel dize türüdür. Aruz, Klasik Osmanlı şiirinde geleneksel ölçü ayağıdır, ancak başka çeşitler de vardır. Bazı şairler, belirli bir ayağı vurgulamak veya tekrardan kaçınmak için metrik bir modelde varyasyonlar kullanırlar. Örneğin, bir satırın son ayağı bir yarım uyak veya uyak bir sonla değiştirilebilir.

Mesnevi’de Tek bir olay örgüsü yoktur

Mesnevi, tek bir olay örgüsü içermediği için en karmaşık Farsça şiirdir ve bu nedenle metni takip etmek zor olabilir. Mesnevi, mahalli çarşılardan sahneler, halk hikâyeleri ve fabl gibi pek çok farklı sahneden oluşmaktadır. Ayrıca Kur’an ve hadislerden alıntılar, Muhammed’in yaşamının hesaplarını içerir.

Mevlana’nın Mesnevi’si, Huma Books tarafından altı cilt olarak yayımlandı ve Hindistan Kültür Bakanlığı tarafından dağıtıldı.

Mesnevi’nin mistik bir kalbi var

Mesnevi, tasavvufi bir metin olmasına ek olarak Fars edebiyatının güzel bir eseridir. Dünyanın bilinen en eski el yazmasıdır. Şair, 1207 yılında kuzey Afganistan’da Mezar-ı Şerif yakınlarında doğdu. Mesnevi’yi ellili yaşlarının sonlarında, yaşlı ve olgun bir yaştayken yazmıştır. Naipaul bir keresinde “Yazmak deneyim gerektirir” demişti. Mesnevi, mitoloji ve tarihin yanı sıra İncil ve Kuran’dan hikayeler içerir.

Mesnevi’nin Çok katmanlı bir hikayesi var

Mesnevi, 13. yüzyıl Müslüman müellifi Mevlana’nın en büyük manzum eseridir. Hayatının son yıllarında, 1258 ile 1261 arasında yazılmış ve 1273’te ölümünden önce tamamlanmıştır. Çeşitli tasavvufi hikayeler, ahlaki öğretiler ve tasavvufi mesajlar içerir ve Kur’an’ın anlamlarından büyük ölçüde etkilenir. Rumi’nin kendisi bunu “İslam dininin kökleri” olarak adlandırdı. Muhammed’in, Kuran’ın ve Sünnet’in öğretilerinin bir derlemesidir.

Mesnevinin Özellikleri Nelerdir?

Mesnevi'nin özellikleri nelerdir?

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Farsça eseri, yaklaşık 25.700 beyit içeren altı cilt notadan oluşmaktadır. Bu kitaba Mesnevi adı verilmiştir, çünkü peygamberin ilk defa başını sallama şeklini kitap halinde göstermektedir. Kitabın adı içeriğini açıklıyor. Mesnevi, Mevlananın orijinal olarak ürettiği kitaptan farklı bir anlama sahiptir. Öyleyse soru şu: Mesnevi’nin özellikleri nelerdir?

Mevlana’ya göre Mesnevi hitabının ilk on sekiz bölümü varoluşun zuhurunu anlatır. Birinci bölümünde, “be” harfi beslenmeye ve sağ muhammediyye işaret eder. Daha fazla dinleyerek, ilahi gerçeklere ulaşmaya yaklaşılacaktır. Bu “bişnev”in amacı, muhammediyye mertebesinden başlayıp bütün mertebeleri geçerek bilgi edinmek ve bedenden zevk almaktır.

Mesnevi, Kuran’ın ilk döneminde değerlendirilmiştir. O, düzen yolunu izleyenlerin en hayırlısıydı. Salikler ona indi ve bütün salikler ona sığındı. Kur’an’ın üslûbu ve hakikatlerinin özü değerlendirildi. Bu değerlendirme Mesnevi’nin Kuran’ın sırrını ve anlamını belirlemesini sağlamıştır.

Mesnevi, tasavvuf edebiyatının seçkin bir eseri olmasının yanı sıra eşsiz bir edebiyat eseridir. Kuran’dan, Kuran’dan ve popüler edebiyat hikayelerinden fikirleri bir araya getiriyor. Mevlana’nın ölümünden sonra müritleri tarafından geniş çapta okunmuş ve bilginler için önemli bir başvuru kaynağı olmuştur. Birkaç dile çevrildi ve düzyazı versiyonları da yazıldı.

 

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.

Sıradaki içerik:

Mesnevi Nedir? Mesnevinin Özellikleri Nelerdir?